یخچال تک 9 فوت لئوکو با جایخی

ویژگی یخچال 9 فوت لئوکو 

1. شیشه سیکوریت

2. انجماد سریع

3. رنگ کالا : سفید

4. گارانتی پرتو سرد توان

یخچال تک 9 فوت لئوکو با جایخی

انتخاب رنگ

موجود

شناسه کالا :محصولات مرتبط با دسته ی وسایل برودتی