کولر آبی 5500 آبسال مدل AC55

ویژگی های کولر آبی 5500 آبسال مدل AC55

  1. افزایش بازده خنکی کولر
  2. جلوگیری از ریختن آب روی الکتروموتور و سوختن آن
  3.  امکان استفاده از کلید الکترونیک
  4. رنگ کالا : سبز
  5. گارانتی آبسال 
کولر آبی 5500 آبسال مدل AC55

انتخاب رنگ

ناموجود

شناسه کالا :محصولات مرتبط با دسته ی سرمایشی و گرمایشی